Oficjalne dokumenty dotyczące projektu „Mobilne szpitale pierwszej linii”

1. szpital (kompleks mobilny):

Odpowiedź Rady Narodowej Ukrainy w sprawie radiofonii i telewizji

2. szpital (kompleks mobilny):

Listy

Oficjalne dokumenty funduszu

Podziękowanie